Hỏi chuyển host trang WordPress

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported .

Report
Cancel

Tôi đang sử dụng WordPress ở host A, nay muốn chuyển toàn bộ sang host B thì phải làm sao? Mong được hướng dẫn. Xin cảm ơn.

0