Hỏi chuyển host trang WordPress

Báo vi phạm
Câu hỏi

Xin vui lòng giải thích tại sao bạn cảm thấy câu trả lời này nên được báo cáo vi phạm.

Báo vi phạm Hủy bỏ

Tôi đang sử dụng WordPress ở host A, nay muốn chuyển toàn bộ sang host B thì phải làm sao? Mong được hướng dẫn. Xin cảm ơn.

0
Thắc mắc về WordPress 0 Câu trả lời 642 lượt xem 0

Giới thiệu Tác giả

Trả lời câu hỏi

Browse

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>